Πακέτα Υποστήριξης (Support)

Όλες οι υπηρεσίες που προσφέρονται περιέχουν το δωρεάν Πακέτο Υποστήριξης μέσω τηλεφώνου και email βάσει ωραρίου, όπως αυτό ορίζεται στην σελίδα επικοινωνίας.

Αν επιθυμείτε Extended Support παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.