Υπηρεσίες VPN
eLetter’s Υπηρεσίες VPN
  1. γρήγορο
  2. ασφαλές
  3. αξιόπιστο
  4. οικονομικό και
  5. παραμετροποιήσιμο βάσει των εκάστοτε αναγκών!!!

Για πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας!

 

Λίγα λόγια για το VPN

Το Virtual Private Network (Ιδιωτικό Εικονικό Δίκτυο) ή VPN, είναι μια ομάδα υπολογιστών (ή διακριτά μεταξύ τους δίκτυα) που είναι δικτυωμένα μεταξύ τους μέσω ενός δημόσιου δικτύου, όπως το ίντερνετ. Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα VPNs για να συνδέσουν μεταξύ τους απομακρυσμένα κέντρα δεδομένων και τα άτομα μπορούν να χρησιμοποιούν τα VPNs για να αποκτήσουν πρόσβαση σε πόρους δικτύου όταν δεν είναι φυσικά συνδεδεμένα (πχ. με κάποιο καλώδιο πάνω σε έναν διακομιστή) στο ίδιο το LAN (local area network/τοπικό δίκτυο*) ή ως μια μέθοδο για την ασφάλεια και για την κρυπτογράφηση των επικοινωνιών τους, όταν γίνεται χρήση μιας σύνδεσης πάνω σε ένα μη αξιόπιστο δημόσιο δίκτυο.